Rekrutacja i selekcja pracowników

Wiadomo, iż dobranie odpowiedniego personelu stanowi często o sukcesie firmy, wiadomo również, iż proces wyszukania i doboru odpowiednich pracowników jest czasochłonny dlatego też służymy Państwu naszą pomocą.


Współpraca z nami jest prosta i przejrzysta. Etapy realizacji naszej usługi dzielimy na:

 

I ETAP

Określenie potrzeb Klienta względem poszukiwanego pracownika/ów - ustalenie profilu kandydata, analiza stanowiska (wspólnie z Klientem)

II ETAP

Podpisanie umowy


III ETAP

Zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz w Internecie, przeszukanie bazy danych A&J Partners


IV ETAP

Selekcja aplikacji


V ETAP

Kompleksowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami - weryfikacja ich kwalifikacji i umiejętności (na życzenie Klienta sprawdzamy poziom znajomości języków obcych, odporność na stres)


VI ETAP

Przedstawienie Klientowi 2 - 3 najlepszych kandydatur


VII ETAP

 Decyzja Klienta